Меню

Робочі програми навчальних дисциплін (РПДН). Освітній рівень: перший (бакалаврський). Продовження навчання після технікуму

Підготовки бакалаврів з галузі знань: 12 “Інформаційні технології”
за спеціальністю: 125 “Кібербезпека”.

Форма навчання: очна.
Строк навчання: 1 рік 10 місяців
на основі: освітнього рівня “молодший спеціаліст” спорідненої спеціальності.

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

БАЗОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Кількість кредитів ECTS Загальний обсяг ФОРМА підсумкового контролю РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ІНОЗЕМНА МОВА АКАДЕМІЧНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 5 кредитів 150 год. Залік PDF
ОСНОВИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 4 кредитів 120 год. Залік PDF
ОСНОВИ КРИПТОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ 5 кредитів 150 год. Екзамен PDF
ОСНОВИ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 5 кредитів 150 год. Екзамен -PDF
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 6 кредитів 180 год. Екзамен PDF
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ кредитів 150 год. Екзамен -PDF
ОСНОВИ ПОБУДОВИ ТА ЗАХИСТУ СУЧАСНИХ ОПЕРАЦІНЙИХ СИСТЕМ 5 кредитів 150 год. Екзамен PDF
ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 4 кредитів 120 год. Екзамен PDF
КОМПЛЕКСНІ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 4 кредитів 120 год. Залік PDF
ОСНОВИ СТЕГАНОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 5 кредитів 150 год. Екзамен PDF
ЗАХИСТ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ ТА МУЛЬТИСЕРВІСНИХ СИСТЕМ 5 кредитів 150 год. Залік PDF
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 6 кредитів Екзамен PDF
КОМПЛЕКСНИЙ КУРСОВИЙ ПРОЕКТ 1 кредитів 30 год. Захист PDF
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ ВВЕДЕННЯ В МЕРЕЖІ 1 кредитів 30 год. Захист PDF
КОМПЛЕКСНИЙ ТРЕНІНГ 3 кредитів 90 год. Захист PDF
ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ 10 кредитів 300 год. Захист PDF

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Кількість кредитів ECTS Загальний обсяг ФОРМА підсумкового контролю РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
BLOCKCHAIN: ОСНОВИ ТА ПРИКЛАДИ ЗАСТОСУВАННЯ 5 кредитів 150 год. Екзамен -PDF
ОСНОВИ СМАРТ-КОНТРАКТІВ 5 кредитів 150 год. Залік -PDF
ОСНОВИ РОЗРОБКИ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ ЗАСТОСУВАНЬ 5 кредитів 150 год. Залік -PDF
БЕЗПЕКА БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ 5 кредитів 150 год. Екзамен PDF
ВЕБ-ПРОГРАМУВАННЯ 5 кредитів 150 год. Екзамен PDF
ОРГАНІЗАЦІЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ БАЗ ДАНИХ 7 кредитів 210 год. Екзамен PDF