Меню

Робочі програми навчальних дисциплін (РПДН). Освітній рівень: перший (бакалаврський). Продовження навчання після технікуму

Підготовки бакалаврів з галузі знань: 12 “Інформаційні технології”
за спеціальністю: 125 “Кібербезпека”.

Форма навчання: очна.
Строк навчання: 1 рік 10 місяців
на основі: освітнього рівня “молодший спеціаліст” спорідненої спеціальності.

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

БАЗОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Кількість кредитів ECTS Загальний обсяг ФОРМА підсумкового контролю РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ОСНОВИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 4 кредитів 120 год. Залік PDF
ОСНОВИ КРИПТОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ 5 кредитів 150 год. Екзамен PDF
ОСНОВИ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 5 кредитів 150 год. Екзамен PDF
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 6 кредитів 180 год. Залік PDF
ОСНОВИ ПОБУДОВИ ТА ЗАХИСТУ СУЧАСНИХ ОПЕРАЦІНЙИХ СИСТЕМ 5 кредитів 150 год. Екзамен PDF
ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 4 кредитів 120 год. Екзамен PDF
КОМПЛЕКСНІ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 4 кредитів 150 год. Залік PDF
ОСНОВИ СТЕГАНОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 5 кредитів 150 год. Екзамен PDF
ЗАХИСТ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ ТА МУЛЬТИСЕРВІСНИХ СИСТЕМ 5 кредитів 150 год. Залік PDF
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 6 кредитів 150 год. Екзамен PDF

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Кількість кредитів ECTS Загальний обсяг ФОРМА підсумкового контролю РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
БЕЗПЕКА БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ 5 кредитів 150 год. Екзамен PDF
ОРГАНІЗАЦІЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ БАЗ ДАННИХ 7 кредитів 210 год. Екзамен PDF