Меню

Робочі програми навчальних дисциплін (РПДН). Освітній рівень: перший (бакалаврський)

Підготовки бакалаврів з галузі знань: 12 “Інформаційні технології”
за спеціальністю: 125 “Кібербезпека”.

Форма навчання: очна.
Строк навчання: 3 роки 10 місяців
на основі: повної загальної середньої освіти.

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

БАЗОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Кількість кредитів ECTS Загальний обсяг ФОРМА підсумкового контролю РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ІННОФРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ 4 кредитів 120 год. Залік PDF
ОСНОВИ ПОБУДОВИ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ МІКРОПРОЦЕСОРНИХ СИСТЕМ 4 кредитів 120 год. Залік PDF
ОСНОВИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 4 кредитів 120 год. Залік PDF
ТЕХНОЛОГІЇ ПРОГРАМУВАННЯ 12 кредитів 360 год. Екзамен PDF
ОСНОВИ КРИПТОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ 5 кредитів 150 год. Екзамен PDF
ОСНОВИ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 5 кредитів 150 год. Екзамен PDF
МЕНЕДЖМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 5 кредитів 150 год. Залік PDF
БЕЗПЕКА В ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ 6 кредитів 180 год. Екзамен PDF
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 6 кредитів 180 год. Залік PDF
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ІНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГІЇ 9 кредитів 270 год. Залік,Екзамен PDF
ОСНОВИ ПОБУДОВИ ТА ЗАХИСТУ СУЧАСНИХ ОПЕРАЦІНЙИХ СИСТЕМ 5 кредитів 150 год. Екзамен PDF
ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 4 кредитів 120 год. Екзамен PDF
ОСНОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 5 кредитів 150 год. Залік PDF
ОСНОВИ СТЕГАНОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 5 кредитів 150 год. Екзамен PDF
ЗАХИСТ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ ТА МУЛЬТИСЕРВІСНИХ СИСТЕМ 5 кредитів 150 год. Залік PDF
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ/td> 6 кредитів 150 год. Екзамен PDF

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Кількість кредитів ECTS Загальний обсяг ФОРМА підсумкового контролю РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
БЕЗПЕКА БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ 5 кредитів 150 год. Екзамен PDF
ОРГАНІЗАЦІЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ БАЗ ДАННИХ 7 кредитів 210 год. Екзамен PDF