Меню

Робочі програми навчальних дисциплін (РПДН). Освітній рівень: перший (бакалаврський)

Підготовки бакалаврів з галузі знань: 12 “Інформаційні технології”
за спеціальністю: 125 “Кібербезпека”.

Форма навчання: очна.
Строк навчання: 3 роки 10 місяців
на основі: повної загальної середньої освіти.

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

БАЗОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Кількість кредитів ECTS Загальний обсяг ФОРМА підсумкового контролю РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
УКРАЇНСЬКА МОВА (за професійним спрямуванням) 5 кредитів 150 год. Екзамен PDF
ІНОЗЕМНА МОВА (за професійним спрямуванням) 9 кредитів 270 год. Залік, Екзамен PDF
СОЦІАЛЬНА ТА ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 5 кредитів 150 год. Екзамен PDF
ФІЛОСОФІЯ 5 кредитів 150 год. Екзамен PDF
МАТЕМАТИЧНІ ОСНОВИ КРИПТОЛОГІЇ 4 кредитів 120 год. Залік PDF
ВИЩА МАТЕМАТИКА 15 кредитів 450 год. Залік, Екзамен PDF
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ 4 кредитів 120 год. Залік PDF
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КРИПТОГРАФІЇ 4 кредитів 120 год. Екзамен PDF
ОСНОВИ ПОБУДОВИ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ МІКРОПРОЦЕСОРНИХ СИСТЕМ 4 кредитів 120 год. Залік PDF
ОСНОВИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 4 кредитів 120 год. Залік PDF
ТЕХНОЛОГІЇ ПРОГРАМУВАННЯ 12 кредитів 360 год. Залік, Екзамен PDF
ОСНОВИ КРИПТОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ 5 кредитів 150 год. Залік PDF
ОСНОВИ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 5 кредитів 150 год. Екзамен PDF
МЕНЕДЖМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 4 кредитів 120 год. Залік PDF
ВВЕДЕННЯ В МЕРЕЖІ 5 кредитів 150 год. Екзамен -PDF
БЕЗПЕКА В ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ 5 кредитів 150 год. Екзамен PDF
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ІНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГІЇ 11 кредитів 330 год. Залік,Екзамен PDF
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 5 кредитів 150 год. Екзамен PDF
ОСНОВИ ПОБУДОВИ ТА ЗАХИСТУ СУЧАСНИХ ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ 5 кредитів 150 год. Залік PDF
ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 4 кредитів 120 год. Екзамен PDF
КОМПЛЕКСНІ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 5 кредитів 150 год. Залік PDF
ОСНОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 5 кредитів 150 год. Залік PDF
ОСНОВИ СТЕГАНОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 5 кредитів 150 год. Екзамен PDF
ОСНОВИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ 5 кредитів 150 год. Екзамен PDF
БЕЗПЕКА ІНТЕРНЕТ-РЕЧЕЙ 4 кредитів 120 год. Залік -PDF
ПРОГРАМУВАННЯ 5 кредитів 150 год. Екзамен PDF
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 6 кредитів 180 год. Залік PDF
ЗАХИСТ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ ТА МУЛЬТИСЕРВІСНИХ СИСТЕМ 5 кредитів 150 год. Залік PDF
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 6 кредитів 150 год. Екзамен PDF
ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ ЗАХИСТУ МЕРЕЖ НАСТУПНОГО ПОКОЛІННЯ 5 кредитів 150 год. Залік PDF
СИСТЕМА ВИЯВЛЕННЯ ТА ПРОТИДІЯ АТАКАМ 5 кредитів 150 год. Залік PDF
ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ (ТРЕНІНГ) 2 кредитів 60 год. Залік PDF
БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ (ТРЕНІНГ) 2 кредитів 60 год. Залік PDF
КОМПЛЕКСНИЙ КУРСОВИЙ ПРОЕКТ 1 кредитів 30 год. Захист PDF
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ ВВЕДЕННЯ В МЕРЕЖІ 1 кредитів 30 год. Захист PDF
КОМПЛЕКСНИЙ ТРЕНІНГ 3 кредитів 90 год. Захист PDF
ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ 10 кредитів 300 год. Захист PDF

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Кількість кредитів ECTS Загальний обсяг ФОРМА підсумкового контролю РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
BLOCKCHAIN: ОСНОВИ ТА ПРИКЛАДИ ЗАСТОСУВАННЯ 5 кредитів 150 год. Екзамен PDF
ОСНОВИ СМАРТ-КОНТРАКТІВ 5 кредитів 150 год. Залік -PDF
ОСНОВИ РОЗРОБКИ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ ЗАСТОСУВАНЬ 5 кредитів 150 год. Залік -PDF
БЕЗПЕКА БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ 5 кредитів 150 год. Екзамен PDF
ВЕБ-ПРОГРАМУВАННЯ 5 кредитів 150 год. Екзамен PDF
ОРГАНІЗАЦІЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ БАЗ ДАННИХ 7 кредитів 210 год. Екзамен PDF