Меню

Робочі програми навчальних дисциплін (РПДН). Освітній рівень: другий (магістерський)

Підготовки бакалаврів з галузі знань: 12 “Інформаційні технології”
за спеціальністю: 125 “Кібербезпека”.

Форма навчання: очна.
Строк навчання: 1 рік 4 місяця
на основі: освітнього ступеня бакалавр.

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

БАЗОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Кількість кредитів ECTS Загальний обсяг ФОРМА підсумкового контролю РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ 5 кредитів 150 год. Екзамен PDF
МЕТОДОЛОГІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 4 кредитів 120 год. Залік PDF

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Кількість кредитів ECTS Загальний обсяг ФОРМА підсумкового контролю РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ 5 кредитів 150 год. Екзамен PDF
ДЕЦЕНТРОЛІЗОВАНІ ЗАСТОСУНКИ 5 кредитів 150 год. Екзамен PDF