Меню

Проект USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури в Україні»

Літні тренінги 2022 р.

Результати проходження тренінгів викладачами каф. кібербезпеки та інформаційних технологій ХНЕУ ім. С.Кузнеця

Завідувач кафедри кібербезпеки та інформаційних технологій Старкова Ольга Володимирівна отримала сертифікат, що підтверджує її взірцеву підтримку в координації направлень на навчання викладачів у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця.

Професор кафедри Алексієв В.О. виконав підвищення кваліфікації за проєктом «USAID Cybersecurity for Critical Infrastructure in Ukraine Activity», курс Cloud Cybersecurity (6 ECTS, 180 годин), яке проходило з 11 липня по 31 серпня 2022 р. Результати стажування: актуалізовано знання та удосконалено компетенції у галузі розробки і створення сучасних веб-рішень і засобів хмарної кібербезпеки. Отримані знання та навички можуть бути застосовані у навчальному процесі при викладанні наступних дисциплін кафедри кібербезпеки та інформаційних технологій – «Розширена мережева та хмарна безпека» для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека», «Інженерія безпеки інформаційно-комунікаційних систем» – загальна вибіркова дисципліна підготовки освітнього ступеня магістр.

Доцент кафедри Венгріна О.С. виконала підвищення кваліфікації за проєктом «USAID Cybersecurity for Critical Infrastructure in Ukraine Activity», курс Web Security (6 ECTS, 180 годин), яке проходило з 11 липня по 31 серпня 2022 р. Результати стажування: актуалізовано знання та удосконалено компетенції у галузі розробки і створення сучасних веб-рішень і засобів хмарної кібербезпеки. Отримані знання та навички можуть бути застосовані у навчальному процесі при викладанні наступних дисциплін кафедри кібербезпеки та інформаційних технологій – «Технології програмування» для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека», «Інформаційні системи та технології в туризмі» для студентів спеціальності 242 «Туризм».

Доцент кафедри Долгова Н.Г. виконала підвищення кваліфікації за проєктом «USAID Cybersecurity for Critical Infrastructure in Ukraine Activity», курс Web Security (6 ECTS, 180 годин), яке проходило з 11 липня по 31 серпня 2022 р. Результати стажування: актуалізовано знання та удосконалено компетенції у галузі розробки і створення безпечних веб-застосунків. Отримані знання та навички можуть бути застосовані у навчальному процесі при викладанні наступних дисциплін кафедри кібербезпеки та інформаційних технологій – «Безпека в інформаційно-комунікаційних системах», «Технології управління безпекою бізнес-процесів» для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека».

Старший викладач кафедри Леуненко О.В. виконав підвищення кваліфікації за проєктом «USAID Cybersecurity for Critical Infrastructure in Ukraine Activity», курс Cloud Cybersecurity (6 ECTS, 180 годин), яке проходило з 11 липня по 31 серпня 2022 р. Результати стажування: актуалізовано знання та удосконалено компетенції у галузі розробки і створення сучасних веб-рішень і засобів хмарної кібербезпеки. Отримані знання та навички можуть бути застосовані у навчальному процесі при викладанні наступних дисциплін кафедри кібербезпеки та інформаційних технологій – «Основи побудови та захисту сучасних операційних систем», «Введення в мережі» для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека».

Доцент кафедри Лимаренко В.В. виконав підвищення кваліфікації за проєктом «USAID Cybersecurity for Critical Infrastructure in Ukraine Activity», курс Web security (6 ECTS, 180 годин), яке проходило з 11 липня по 31 серпня 2022 р. Результати стажування: актуалізовано знання та удосконалено компетенції у галузі розробки і створення сучасних веб-рішень і рішень Інтернету речей, безпеки банківських он-лайн систем. Отримані знання та навички можуть бути застосовані у навчальному процесі при викладанні наступних дисциплін кафедри кібербезпеки та інформаційних технологій – «Основи технічного захисту інформації» для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека», «Технології інтернет речей» для студентів спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології», «Безпека банківських систем» для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека».

Доцент кафедри Міхєєв І.А. виконав підвищення кваліфікації за проєктом «USAID Cybersecurity for Critical Infrastructure in Ukraine Activity», курс Web Security (6 ECTS, 180 годин), яке проходило з 11 липня по 31 серпня 2022 р. Результати стажування: актуалізовано знання та удосконалено компетенції у галузі розробки і створення безпечних веб-застосунків. Отримані знання та навички можуть бути застосовані у навчальному процесі при викладанні наступних дисциплін кафедри кібербезпеки та інформаційних технологій – «Технології програмування», «Безпечне програумвання» для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека».

Професор кафедри Семенов С.Г. виконав підвищення кваліфікації за проєктом «USAID Cybersecurity for Critical Infrastructure in Ukraine Activity», курс Web security (6 ECTS, 180 годин), яке проходило з 11 липня по 31 серпня 2022 р. Результати стажування: актуалізовано знання та удосконалено компетенції у галузі розробки і створення сучасних веб-рішень і засобів хмарної кібербезпеки. Отримані знання та навички можуть бути застосовані у навчальному процесі при викладанні наступних дисциплін кафедри кібербезпеки та інформаційних технологій – «Захист інформації» для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», «Безпека програм та даних» для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека».

Доцент кафедри Солодовник Г.В. виконала підвищення кваліфікації за проєктом «USAID Cybersecurity for Critical Infrastructure in Ukraine Activity», курс Advanced Malware Analysis (6 ECTS, 180 годин), яке проходило з 11 липня по 31 серпня 2022 р. Результати стажування: актуалізовано знання та удосконалено компетенції у галузі застосування сучасних методів аналізу шкідливого програмного забезпечення та визначення його корисного навантаження. Отримані знання та навички можуть бути застосовані у навчальному процесі при викладанні наступних дисциплін кафедри кібербезпеки та інформаційних технологій – «Теорія ризиків в кібербезпеці», «Інформаційні системи та інтернет технології» для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека».

Доцент кафедри Шаповалова О.О. виконала підвищення кваліфікації за проєктом «USAID Cybersecurity for Critical Infrastructure in Ukraine Activity», курс Advanced Malware Analysis (6 ECTS, 180 годин), яке проходило з 11 липня по 31 серпня 2022 р. Результати стажування: актуалізовано знання та удосконалено компетенції у галузі застосування сучасних підходів для виявлення та аналізу шкідливих програм та ідентифікації їх корисного навантаження. Отримані знання та навички можуть бути застосовані у навчальному процесі при викладанні наступних дисциплін кафедри кібербезпеки та інформаційних технологій – «Вступ до фаху», «Основи математичного моделювання» для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека».