Меню

Проект USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури в Україні»

В рамках проєкту Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця отримав відзнаку про участь у проєкті USAID “Кібербезпека критично важливої інфраструктури України”

Економічна складова держави є одним із об’єктів критичної інфраструктури, тому нам дуже важливо залучитись до проєкту, що дає можливість покращити як теоретичну так і критичну складову з підготовки здобувачів за всіма спеціальностями університету.

Історичні відомості. У 1992 р. було укладено двосторонню угоду між Україною та USAID про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво, яка мала на меті сприяти країні у реалізації її економічного, політичного та суспільного потенціалу. USAID та Уряд України визначили три стратегічні завдання: формування ринкової економіки на розлогій суспільній базі, сприяння розбудові демократичної політичної системи за широкої участі громадян, а також допомогу у реформуванні соціального сектору, аби пом’якшити труднощі перехідного періоду, передусім для вразливих верств населення. Таким чином розпочалося двадцятирічне партнерство, яке триває і сьогодні – на основі впевненості, що завдяки співпраці ми зможемо побудувати безпечне та заможне майбутнє для всіх громадян України.

USAID надає допомогу Україні у побудові потужного фінансового сектору, який регулюється політично та економічно незалежними структурами, використовує визнані у світі методи діяльності, є інтегрованим до міжнародних стандартів, а також користується довірою з боку українських громадян та інвестиційної спільноти.
Програми Агентства сприяють покращенню бізнес-клімату на загальнонаціональному та місцевому рівні, що забезпечує стимули до розвитку внутрішньої й зовнішньої торгівлі та інвестицій. Шляхом допомоги в оптимізації нормативно-правової бази, яка нині збільшує вартість ведення бізнесу в Україні, USAID підтримує розвиток конкурентоздатної української економіки.

Проект «Кібербезпека критично важливої інфраструктури в Україні».

Період реалізації: 18 травня 2020 року – 17 вересня 2024 року

Проект USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури в Україні» (https://www.usaid.gov/uk/ukraine/economic-growth) має зробити цю інфраструктуру стійкішою до кібератак шляхом формування відносин довіри та співпраці між основними зацікавленими сторонами у сфері кібербезпеки, що представляють органи влади, приватний бізнес, наукову спільноту та громадянське суспільство. До групи виконавців проекту, яку очолює компанія ДАІ, також належать «Каталісто», Міжнародний університет Флориди, «Інформейшн Сек’юріті Партнерз» (ISSP), «Швайцер Інжиніринг Лабораторіз» (SEL), «Ветеранз Ферст Інішетів» (VFI) та «СоушелБуст».

Проект включає три взаємопідсилювальні компоненти:
1) зміцнення середовища, що є сприятливим для кібербезпеки;
2) формування кадрового потенціалу України у сфері кібербезпеки;
3) створення стійкої кібербезпекової індустрії.

Мета: посилення стійкості критичної інфраструктури країни до кібератак шляхом розвитку надійного партнерства між основними учасниками процесу підвищення рівня кібербезпеки у галузі державного управління, приватному секторі, а також представниками освітньої галузі й громадянського суспільства.

Строк реалізації: 18.05.2020 – 17.09.2024.

Новини у рамках проєкту: https://cip.gov.ua/ua/news/proyekt-kiberbezpeka-kritichno-vazhlivoyi-infrastrukturi-ukrayini

Представники проєкту USAID:

  • Тімоті Дубел (Timothy Dubel) – керівник проєкту USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України».
  • Майк Сміт (Mike Smith) – заступник керівник проєкту USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України».
  • Дуглас Вайт (Douglas White) – директор з технічних питань проєкту USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України».

Офіційні конкурсні оголошення USAID розміщуються тільки на сайтах www.grants.gov та www.fbo.gov.

Контакти USAID/Kyiv: 4 Igor Sikorsky Street, Kyiv, Ukraine, 04112, Телефон: 380-44-521-5000, Email: kyvinfo@usaid.gov

Завдання проєкту: формування кадрового потенціалу України у сфері кібербезпеки. Спрямування зусиль на усунення прогалин у підготовці фахівців задля розвитку нових талантів у сфері кібербезпеки та розбудови потенціалу професіоналів, які вже працюють у сфері кібербезпеки. Керуючись цими цілями, Компонент з розвитку кадрового потенціалу збільшить можливості та якість вищої освіти у сфері кібербезпеки додатково до покращення знань вже у працюючих професіоналів.

Напрями діяльності за проєктом:

  • проходження підготовки викладачами з кібербезпеки (підвищення кваліфікації), яка дасть їм змогу організувати та проводити навчальний процес у сфері кібербезпеки відповідно до передового досвіду, що також дасть нагоду українським ЗВО збільшити кількість студентів, які навчаються за освітніми програмами з кібербезпеки, розширити масштаби та якість кваліфікаційних та сертифікаційних навчальних програм з кібербезпеки, здатних забезпечити країну талановитими резервами людського капіталу;
  • Українські ЗВО перейшли від традиційної педагогіки на основі проведення лекцій до експериментального навчання шляхом затвердження практичних навчальних (тренінгових) програм, що ґрунтуються на наданні студентам доступу до навчальних лабораторій (кіберполігонів), які дадуть їм змогу навчатися та водночас активно розвивати свої навички з визначення та протидії реальному шкідливому програмному забезпеченню в широкому діапазоні мереж з моделюванням реальних ситуацій;
  • провести тренінг для фахівців з кібербезпеки та академічного персоналу;

Результати роботи кафедри Кібербезпеки та інформаційних технологій ХНЕУ ім. С. Кузнеця за міжнародним проєктом USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури в Україні»

Алексієв В.О., професор кафедри кібербезпеки та інформаційних технологій, підвищив кваліфікацію у онлайн форматі на кафедрі електротехнічної та комп’ютерної техніки Міжнародного університету Флориди, за програмою USAID “Кібербезпека критичної інфраструктури України”, за курсом “Безпека кіберфізичних систем”. У процесі підвищення кваліфікації було набуто новий досвіт, який сприятиме професійному розвитку у напрямку забезпечення безпеки у кіберфізичних системах (CPS, cyber-physical systems) та набуто знань та умінь щодо загальних засобів та технологій протидії кібер- та фізичним атакам, забезпечення безпеки специфічних протоколів зв’язку CPS, безпеки пристроїв, управління ключами та конфіденційність; у галузі освіти та забезпечення якості викладання освітніх компонент: “Веб-безпека”, “Розширене адміністрування серверних сервісів”, “Розширена мережева та хмарна безпека”.

Мілевський С. В., доцент кафедри кібербезпеки та інформаційних технологій підвищив кваліфікацію за програмою USAID “Кібербезпека критичної інфраструктури України”, за курсом “Аудит та ризик-менеджмент”. У процесі підвищення кваліфікації було набуто новий досвіт, який сприятиме професійному розвитку відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості викладання освітніх компонент: “Ризик-менеджмент”, “Вступ до фаху”.

Ткачов А. М., доцент кафедри кібербезпеки та інформаційних технологій, підвищив кваліфікацію за програмою USAID “Кібербезпека критичної інфраструктури України”, за курсом “Аналіз шкідливих програм”. У процесі підвищення кваліфікації було набуто новий досвід, який сприятиме професійному розвитку відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості викладання освітніх компонент: “Технології програмування”, “Безпека в інформаційно-комунікаційних системах”.

Зараз провідні викладачі кафедри кібербезпеки та інформаційних технологій ХНЕУ ім. С. Кузнеця активно продовжують роботу за програмою USAID “Кібербезпека критичної інфраструктури України”.

Програма