Меню

Силабуси. Освітній рівень: другий (магістерський)

Підготовки бакалаврів з галузі знань: 12 “Інформаційні технології”
за спеціальністю: 125 “Кібербезпека”.

Форма навчання: очна.
Строк навчання: 1 рік 4 місяця
на основі: освітнього ступеня бакалавр.

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

БАЗОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Кількість кредитів ECTS Загальний обсяг ФОРМА підсумкового контролю Силабус
Господарське право 2 кредитів 60 год. Залік PDF
Англійська мова 2 кредитів 60 год. Залік PDF
Презентація та обробка знань 3 кредитів 90 год. Залік PDF
Передові методики програмування 3 кредитів 90 год. Екзамен PDF
Безпека інтернет речей 3 кредитів 90 год. Залік PDF
Розширена мережева та хмарна безпека 3 кредитів 90 год. Екзамен PDF
Цифрова криміналістика 4 кредитів 120 год. Екзамен PDF
Тестування на проникнення та етичний хакінг 4 кредитів 120 год. Екзамен -PDF
Веб-безпека 3 кредитів 90 год. Екзамен PDF
Бездротова та мобільна безпека 4 кредитів 120 год. Екзамен PDF
Захист інтелектуальної власності 2 кредитів 60 год. Залік PDF
Мистецтво редагування та риторика 2 кредитів 60 год. Залік PDF
Науково-дослідна практика 2 кредитів 60 год. Звіт PDF
Переддипломна практика 12 кредитів 360 год. Звіт PDF
Дипломний проект 18 кредитів 540 год. Дипломний проект PDF