Меню

Про кафедру

Викладачами кафедри здійснюється підготовка бакалаврів зі спеціальності 125 «Кібербезпека». Фахівці у даній сфері можуть здійснювати професійну діяльність у малому і середньому бізнесі, на підприємствах та установах різних форм власності, виробничої та невиробничої сфери, органах державного і місцевого управління, освітніх та наукових закладах. Цілі навчання бакалаврів – підготовка фахівців, здатних розробляти і використовувати технології інформаційної безпеки.

Кафедра створена у 2018. На кафедрі кібербезпеки та інформаційних технологій працюють 10 викладачів, з них 3 мають науковий ступінь доктора технічних наук, 5 – науковий ступінь кандидата технічних наук; 2 – звання професора, 8 – звання доцента.

На кафедрі кібербезпеки та інформаційних технологій ведеться активна співпраця у галузі освіти та наукових досліджень із провідними ІТ-компаніями. Викладачі кафедри та студенти, що навчаються за напрямом кафедри, активно використовують ресурси хмарних обчислень та взастосовують технології сучасних мереж й засоби кібербезпеки разом із провідними фахівцями світу. Наші партнери:

Кафедра працює над науковими дослідженнями за напрямами: управління обчислювальними ресурсами розподілених систем, структурне та об’єктно-орієнтоване моделювання інформаційних систем, сучасні технології розроблення програмних продуктів, методи безпеки та захисту інформації в інформаційних системах.

Основні навчальні дисципліни, які викладаються на кафедрі: основи криптографічного захисту, менеджмент інформаційної безпеки, безпека в інформаційно-комунікаційних системах, захист систем електронної комерції та мультисервісних систем, корпоративні мережі та системи доступу, безпека банківських систем, адміністрування unix-подібних систем, веб-технології та веб-дизайн.

Більш детальну інформацію щодо організаційної структури нашого університету ви зможети отримати на офіційному сайті ХНЕУ ім. С. Кузнеця