Меню

Освітньо-професійна програма

Освітньо-професійна програма вищої освіти галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 125 Кібербезпека забезпечення першого (бакалаврського) рівня вищої освіти – переглянути повний текст у форматі PDF

ОПП-125-КБ-бакалаври-13-09-2017

Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня:

Освітньо-професійна програма вищої освіти галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 125 Кібербезпека забезпечення другого (магістерського) рівня вищої освіти – переглянути повний текст у форматі PDF

ОПП-125-маг-16.05.2019