Меню

Нормативні документи

Законодавство України

НАЗВА НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТУ ПОСИЛАННЯ НА НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ
Стратегії національної безпеки України (затверджена Указом Президента України від 26 травня 2015 року № 287/2015) (п. 2, пп. 4.12-4.13, HTML
Стратегії кібербезпеки України” (Введено в дію Указом Президента України від 15 березня 2016 року №96/2016) (п. 3-4) HTML
Закону України “Про національну безпеку (2018) HTML

Документи та накази МОН України

НАЗВА НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТУ ПОСИЛАННЯ НА НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ
Наказ МОН України № 208-л від 11.10.2017 р. “Про ліцензування освітньої діяльності” PDF
Стандарту вищої освіти за спеціальністю 125 “Кібербезпека” для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (Наказ МОН України № 1074 від 04.10.2018 р.). Загальні характеристики та компетентності випускника відповідають чинному стандарту PDF

Документи та положення ХНЕУ ім. С. Кузнеця

НАЗВА НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТУ ПОСИЛАННЯ НА НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ
Стратегічний план розвитку ХНЕУ на 2013 – 2020 р. (стор. 3-4) PDF
Концептуальні засади розвитку ХНЕУ ім. С. Кузнеця до 2020 року (стор. 4-8) PDF
Тимчасове положення “Про порядок оцінювання результатів навчання студентів за накопичувальною бально-рейтинговою системою” (Наказом ректора ХНЕУ № 1 від 30.08.2013 р.) (стор. 25-26) PDF
Положення “Про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу в ХНЕУ ім. С. Кузнеця” (стор. 5, 7. PDF
Відповідно до “Методичних підходів до формування варіативної складової освітніх програм в Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця” (Наказ ректора від 31.12.2016 р. № 251) PDF
Тимчасового положення “Про порядок оцінювання результатів навчання студентів за накопичувальною бально-рейтинговою системою” (Наказом ректора ХНЕУ № 1 від 30.08.2013 р.) PDF
Положення “Про центр персональних навчальних систем ХНЕУ” PDF
“Про порядок оцінювання результатів навчання студентів за накопичувальною бально-рейтинговою системою” ХНЕУ ім. С. Кузнеця PDF
Кодекс академічної доброчесності ХНЕУ ім. С. Кузнеця PDF
Кодекс професійної етики та організація культури працівників та студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця PDF
План виховної роботи університету на 2019-2020 н.р. PDF
Статут ХНЕУ ім. С. Кузнеця PDF
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, яка оприлюднена і є частиною стратегічного управління ХНЕУ ім. С. Кузнеця PDF
Положення про робочу програму навчальної дисципліни у ХНЕУ ім. С. Кузнеця PDF
Положення про силабус навчальної дисципліни у ХНЕУ ім. С. Кузнеця PDF
Тимчасове положення про освітні програми PDF
Положення про розроблення, затвердження, моніторінг, періодичний перегляд та оновлення освітніх програм у ХНЕУ ім. С. Кузнеця PDF
Положення про моніторинг та самооцінку якості результатів навчання студентів у ХНЕУ ім. С. Кузнеця PDF
Положення про облік та моніторинг результатів навчання студентів з використанням програмного забезпечення корпоративної інформаційної системи управління ХНЕУ ім. С. Кузнеця PDF
Положення про комісію з питань академічної доброчесності ХНЕУ ім. С. Кузнеця PDF
Положення про політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій у ХНЕУ ім. С. Кузнеця PDF

Корисні посилання

Корисні посилання Посилання на документ
Бібліотека HTML
Питання запобігання корупції HTML
Академічна доброчесність аспірантів HTML
Програми підвищення кваліфікації для науково-педагогічних працівників на 2019-2020 н. р. HTML