Меню

Кіберполігон

Розгортання кіберполігону на базі університету переслідує цілі відпрацювання студентами, дослідниками та спеціалістами тактик відбиття кібератак на об’єкти критичної інфраструктури, а також симуляція кібератак з одночасним відпрацюванням методик кібернападів.

Відпрацювання кібердій здійснюється в замкненому віртуальному середовищі, яке не має виходу в Інтернет. Головним елементом кіберполігону є програмне забезпечення та системи віртуалізації  за допомогою яких відбувається моделювання кібератак на комп’ютерні мережі. Це дозволяє зменшити (або зовсім виключити) витрати на придбання ресурсів хмарних обчислень та зайвого залучення пропускної здатності загальних комунікаційних каналів щодо виконання завдань роботи кіберполігону.

У свою чергу, навчальний кіберполігон дозволить імітувати кібернапади на інфраструктуру серверів, що залучені в обслуговуванні інфраструктури ЗВО для пошуку вразливих місць та налагодження кращої системи захисту своїх ресурсів.

Слід зазначити, що кіберполігон – це сукупність спеціалізованих програмно-апаратних комплексів, що об’єднані провідними й безпровідними комунікаціями, інтегрованими у мережу Інтернет, які застосовуються для здійснення моніторингу, впливу на системи управління об’єктів, що становлять інтерес, а також захисту власних систем управління від аналогічних дій протиборчої сторони.

Тому при підготовці бакалаврів в рамках дисциплін “Інформаційні системи та інтернет технології”, “Комплексний тренінг”, “Безпека в Devops”, а також дисциплін, які пов’язані з вивченням технології блокчейн, децентралізованих систем та смарт контрактів відпрацьовуються механізми протидії сучасним загрозам на основі веб-технологій та веб-застосунків. На другому (магістерському) рівні підготовки здобувачів, ці навички поширюються під час відпрацювання практичних дій за дисциплінами “Веб-безпека”, “Розширена мережева та хмарна безпека”, “Бездротова та мобільна безпека”, “Безпека серверних систем”.

За сприянням компанії Distributed Lab на базі кіберполігону під час майстер-класів та тренінгів відпрацьовуються практичні навички забезпечення основних послуг безпеки в децентралізованих системах на основі технології блокчейн, обговорюються можливі вектори розвитку як сучасних загроз, так і превентивні заходи захисту.

Введення до інфраструктури кіберполігону нового сучасного серверу (на початку 2021 року) дозволило суттєво підвищити рівень практичної складової навчального процесу, поширити спектр завдань, надати можливість проведення наукових досліджень, та покращити якість відпрацювання комплексних навчань в режимі реального часу.

Навчання за освітніми програмами “Кібербезпека” першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти у нашому університеті повинно забезпечити конкурентоздатність та затребуваність наших випусників на ринку праці.

Концепція застосування кіберполігону кафедри для забезпечення навчального процесу магістрів за спеціальністю 125 – Кібербезпека.