Меню

Євсеєв Сергій Петрович

Дата народження: 6 лютого 1969 року

Громадянство: Україна

Alma mater
: Пермське вище командно-інженерне училище РВСП. Дата закінчення: 1991 р.

Спеціальність: “Автоматизовані системи управління”.

Кваліфікаційний рівень: інженер-кібернетик, Харківський військовий університет, командно-штабний факультет.  Дата закінчення: 2002 р.

Спеціальність: “Організація технічного забезпечення військ (за видами та родами військ та сил)”.

Кваліфікаційний рівень: магістр військового управління, офіцер військового управління оперативно-тактичного рівня.

Посада:Завідувач кафедри кібербезпеки та інформаційних технологій
Вчене звання та науковий ступень: Доктор технічних наук за спеціальністю “Інформаційна безпека держави”;
Старший науковий співробітник зі спеціальності “Системи захисту інформації
Наукові інтереси:Захист банківських інформаційних ресурсів, криптографія на основі крипто-кодових конструкцій на еліптичних кодах
Навчальна робота (дисципліни, що викладає):
 • Захист інформації;
 • Безпека програм та даних;
 • Безпека банківських систем;
 • Комплексні системи захисту інформації;
 • Безпека в інформаційно-комунікаційних системах;
 • Інформаційні системи та інтернет технології;
 • Мережеві технології;
 • Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів.

Кількість наукових публікацій: понад 240, з них патентів на корисну модель 32, 12 монографій, з яких 8 колективних монографій, 20 навчальних посібників, з яких 4 з грифом Міністерства освіти і науки України, 103 статті у закордонних виданнях та фахових виданнях України.

Основні публікації:
 1. О. О. Кузнецов, С. П. Євсеєв, С. В. Кавун, та О. Г. Король, Сигнали і коди. Алгебраїчні методи синтезу. Монографія. Харків, Україна: Вид. ХНЕУ, 2009.
 2. О. О. Кузнецов, С. П. Євсеєв, та С. В. Кавун, Захист інформації та економічна безпека підприємства. Монографія. Харків, Україна: Вид. ХНЕУ, 2009.
 3. С.П. Євсеєв, О. Ю. Йохов, та О. Г. Король, Гешування даних в інформаційних системах. Монографія. Харків, Україна: Вид. ХНЕУ, 2013.
 4. С. П. Евсеев  та О.Г. Король Синергетические модели оценки безопасности в автоматизированных банковских системах Колективна монографія. Інформаційні технології: проблеми та перспективи: монографія [за заг. ред. В. С. Пономаренка]. – Х. : Вид. Рожко С. Г./ – 2017. – С. 203 – 221.
 5. С. П. Евсеев  та О.Г. Король. Теоретико-методологічні засади побудови гібридних крипто-кодових конструкцій на збиткових кодах Колективна монографія. Информационная экономика: этапы развития, методы управления, модели. Под ред. докт. экон. наук, проф. В.С. Пономаренко, докт. экон. наук, проф. Т.С. Клебановой. – Харьков, ВШЭМ – ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2018. – 668 с. Русск. яз., укр. яз., англ. яз. (С.233–280).
 6. С. Евсеев, О. Король, и Г. Коц, “Анализ законодательной базы к системе управления информационной безопасностью НСМЭП”, Восточно-европейский журнал передовых технологий, вып. 5/3(77), с. 48 – 59, 2015. (Scopus)
 7. С. Евсеев, О. Король, Х. Рзаев, и З. Иманова, “Разработка модифицированной несимметричной крипто-кодовой системы Мак-Элиса на укороченных эллиптических кодах”, Восточно-европейский журнал передовых технологий. том 4, 9(82), с. 18 – 26, 2016. (Scopus)
 8. Yevseiev, H. Kots, and Y. Liekariev, “Developing of multi-factor authentication method based on Niederreiter-McEliece modified crypto-code system”, Восточно-европейский журнал передовых технологий, 6/4(84), с. 11 – 23, 2016 (Scopus)
 9. С. Євсеєв, С. Остапов, Х. Рзаєв, та В. Ніколаєнко, “Оцінка обміну даними в глобальних обчислювальних мережах на основі комплексного показника якості обслуговування мережі”, Науковий журнал Радіоелектроніка, інформатика, управління, № 1(40), с. 115 – 128, 2017. (Web of Science)
 10.  Yevseiev, O. Korol, and H. Kots, “Construction of hybrid security systems based on the crypto-code structures and flawed codes”, Восточно-европейский журнал передовых технологий, 4/9(88), с. 4 – 20, 2017. (Scopus)
 11. Yevseiev, H. Kots, S. Minukhin, O. Korol, and A. Kholodkova, “The development of the method of multifactor authentication based on hybrid crypto-code constructions on defective codes”, Восточно-европейский журнал передовых технологий, 5/9(89), с. 19 – 35, 2017. (Scopus)
 12. Yevseiev, V. Ponomarenko, and O. Rayevnyeva, “Assessment of functional effectiveness of the corporate scientific-educational network based on comprehensive indicators of service quality”, Восточно-европейский журнал передовых технологий, 6/2 (90), c. 4 – 15, 2017. (Scopus)
 13. В. М. Приходько, С. П. Євсеєв, К. В. Садовий. Комп’ютерна схемотехніка. Харків: Вид. ХНЕУ, 2011.
 14. С. П. Євсеєв, О. А. Смірнов, О. Г. Король, О. В. Коваленко. Архітектура мікропроцесорів та компонентів ЕОМ. Кіровоград: Вид. Лисенко В.Ф., 2015.
 15. Технології захисту інформації. Мультимедійне інтерактивне електронне видання комбінованого використання / уклад. Євсеєв С. П., Король О.  Г., Остапов С. Е., Коц Г. П. – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 1013 Мб. ISBN 978-966-676-624-6
Контакти, додаткова інформація:

м. Харків, просп. Науки, 9-А, 61166;

Євсеєв Сергій Петрович:
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, головний корпус, кiмн. 331.
(057) 702-18-31 (дод. 3-65).
E-mail: serhii.yevseiev@hneu.net