Меню

Оновлення освітніх програм за сп. 125 “Кібербезпека”

Освітні програми за спеціальністю 125 у редакції станом на 2019-2020 навч. рік

Освітньо-професійна програма вищої освіти галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 125 Кібербезпека забезпечення першого (бакалаврського) рівня вищої освіти – переглянути повний текст у форматі PDF

ОПП-125-КБ-бакалаври-13-09-2017

Освітньо-професійна програма вищої освіти галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 125 Кібербезпека забезпечення другого (магістерського) рівня вищої освіти – переглянути повний текст у форматі PDF

ОПП-125-маг-19.05.2019

Пропозиції стейкхолдерів щодо вдосконалення освітніх програм за спеціальністю 125 “Кібербезпека”: