Меню

Наукова робота кафедри

Співробітники кафедри беруть активну участь у наукових роботах та дослідженнях, публікують статті у фахових виданнях та виданнях, що індексуються Scopus, розроблюють монографії та беруть участь у наукових та професійних конференціях.

Проведено 24–25 квітня 2019 р. Міжнародну науково-практичну конференцію «Інформаційна безпека та інформаційні технології» на базі Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків. Детальніше на сайті конференції.

Отримано патенти на корисну модель: Спосіб криптографічного перетворення інформації з використанням подовжених кодів, пат. U 123375; Спосіб криптографічного перетворення інформації з використанням укорочених кодів, пат. U 123379.

Тематика наукових досліджень кафедри кібербезпеки та інформаційних технологій ХНЕУ ім. С. Кузнеця, що пропонується до виконання на комерційній основі:

Назва темиНапрями дослідженьВідповідальні виконавці, телефони
Розробка програмних застосунків на основі крипто-кодових конструкцій.Розробка програмних застосунків на основі крипто-кодових конструкцій Мак-Еліса і Нідеррайтера на збиткових кодах у системах мобільного зв’язку.Зав. каф., д.т.н., с.н.с., Євсеєв С. П.
(057) 702-18-31 (дод. 3-57)
Розробка веб-сервісу та інформаційно-комунікаційної технології для відстеження умов транспортування вантажів.Застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій на базі GPS-систем, засобів стільникового зв’язку, давачів прискорень, температури, ін. для рішення завдань реєстрації стану та місцезнаходження вантажу. Розробка веб-сервісу відстеження пересування вантажів на базі Cloud Computing та рішень IoT (Internet of Things).Проф., д.т.н., Алексієв В. О.
(057) 702-18-31 (дод. 3-57)

Викладачі та науковці кафедри активно співпрацюють з сучасними іноваційними компаніями, беруть активну участь у програмах підвищення кваліфікації, й постійно знаходяться у тренді новітніх інформаційних технологій та кібербезпеки.

Кафедрою відкрито Cisco Academy, ID 20046305 спільно з Cisco Systems, Inc., що спрямована на вивчення та застосування технологій мережевих систем та комплексів у навчальному середовищі та створенні складних корпоративних рішень щодо сприяння розвитку інформаційних систем та посиленню заходів кібер-безпеки на рівні ЗВО та виконання наукових досліджень.

Виконані заходи щодо приєднання до програми AWS Educate компанії Amazon Web Services, Inc., яка надає навчальним закладам можливість готувати наступне покоління фахівців в сфері ІТ і хмарних технологій. AWS Educate – це глобальна ініціатива Amazon, що забезпечує учнів і викладачів ресурсами, необхідними для прискорення процесів навчання в сфері хмарних технологій. Таким чином, у рамках навчального процесу магістрів та аспірантів отримуються додаткові переваги, включно додаткові кредити щодо застосування хмарного середовища AWS.

Підписано договір про партнерство між ХНЕУ ім. С. Кузнеця та міжнародною ІТ-компанією GlobalLogic. У рамках співпраці передбачено підготовку викладачів та студентів університету, для яких заплановано проведення спеціальних тренінгів із найсучасніших технологій від інженерів компанії.