Меню

Наукова робота кафедри

Співробітники кафедри беруть активну участь у наукових роботах та дослідженнях, публікують статті у фахових виданнях та виданнях, що індексуються Scopus, розроблюють монографії та беруть участь у наукових та професійних конференціях.

Щорічно кафедра організує проведення міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційна безпека та інформаційні технології» . Детальніше на сайті конференції.

Отримано патенти на корисну модель: Спосіб криптографічного перетворення інформації з використанням подовжених кодів, пат. U 123375; Спосіб криптографічного перетворення інформації з використанням укорочених кодів, пат. U 123379.

Тематика наукових досліджень кафедри кібербезпеки та інформаційних технологій ХНЕУ ім. С. Кузнеця, що пропонується до виконання на комерційній основі:

Назва темиНапрями дослідженьВідповідальні виконавці, телефони
Розробка програмних застосунків на основі крипто-кодових конструкцій.Розробка програмних застосунків на основі крипто-кодових конструкцій Мак-Еліса і Нідеррайтера на збиткових кодах у системах мобільного зв’язку.Зав. каф., д.т.н., с.н.с., Євсеєв С. П.
(057) 702-18-31 (дод. 3-57)
Розробка веб-сервісу та інформаційно-комунікаційної технології для відстеження умов транспортування вантажів.Застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій на базі GPS-систем, засобів стільникового зв’язку, давачів прискорень, температури, ін. для рішення завдань реєстрації стану та місцезнаходження вантажу. Розробка веб-сервісу відстеження пересування вантажів на базі Cloud Computing та рішень IoT (Internet of Things).Проф., д.т.н., Алексієв В. О.
(057) 702-18-31 (дод. 3-57)

Викладачі та науковці кафедри активно співпрацюють з сучасними іноваційними компаніями, беруть активну участь у програмах підвищення кваліфікації, й постійно знаходяться у тренді новітніх інформаційних технологій та кібербезпеки.

Кафедрою відкрито Cisco Academy, ID 20046305 спільно з Cisco Systems, Inc., що спрямована на вивчення та застосування технологій мережевих систем та комплексів у навчальному середовищі та створенні складних корпоративних рішень щодо сприяння розвитку інформаційних систем та посиленню заходів кібер-безпеки на рівні ЗВО та виконання наукових досліджень.

Виконані заходи щодо приєднання до програми AWS Educate компанії Amazon Web Services, Inc., яка надає навчальним закладам можливість готувати наступне покоління фахівців в сфері ІТ і хмарних технологій. AWS Educate – це глобальна ініціатива Amazon, що забезпечує учнів і викладачів ресурсами, необхідними для прискорення процесів навчання в сфері хмарних технологій. Таким чином, у рамках навчального процесу магістрів та аспірантів отримуються додаткові переваги, включно додаткові кредити щодо застосування хмарного середовища AWS.

Підписано договір про партнерство між ХНЕУ ім. С. Кузнеця та міжнародною ІТ-компанією GlobalLogic. У рамках співпраці передбачено підготовку викладачів та студентів університету, для яких заплановано проведення спеціальних тренінгів із найсучасніших технологій від інженерів компанії.

Публікації викладачів у наукометричній базі Scopus

1S. Yevseiev and other “Enhancement of productivity of random sequences generation for information protection systems” Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 4/9(94). С. 50 –60, 2018. (Scopus)
2Milov O. Development of methodology for modeling the interaction of antagonistic agents in cybersecurity systems / Milov O., Voitko A., Husarova I., Domaskin O., Ivanchenko E., Ivanchenko I., Korol O., Kots H, Opirskyy I., Fraze-Frazenko O.// Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2019, v.9, N 2. – Р. 56–68. (Scopus)
3S. Yevseiev and other “Development of Niederreiter hybrid crypto-code structure on flawed codes” Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1/9 (97). С. 27 –37, 2019. (Scopus)
4S. Yevseiev and other “Development of the interacting agents behavior scenario in the cyber security system”. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies.  2019. 5/9 (101). С. 46–57. (Scopus)
5S. Yevseiev and other “Development the model of the antagonistic agent’s behavior under a cyber-conflict”. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2019. 4/9(100). С. 6–19.(Scopus)
6S. Yevseiev and other “Development of a methodology for building a security information system in the corporate research and education system in the context of university autonomy”. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2019. 3/9(99). С. 49–63. (Scopus)
7S. Yevseiev and other “Development of a scenario modeling of conflicts tools in a security system based on formal grammars”. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies . 2019. 6/9(102). С. 22–39. (Scopus)
7S. Yevseiev and other Development and analysis of game the theoretical models of security systems agents interaction. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies . 2020. 2/4(104). С. 15–29. (Scopus)
8Shmatko O. Development of methodological foundations for designing a classifier of threats to cyberphysical systems / Shmatko O., S. Balakireva, А. Vlasov, N. Zagorodna, О. Korol, O. Milov, O. Petrov, S. Pohasii, Kh. Rzayev, V. Khvostenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2020, v.9, N 3 (105). – Р. 6–19 . (Scopus)
9Gavrilova A. Development of a modified UMAC algorithm based on crypto-code constructions // A. Gavrilova, I. Volkov, Y. Kozhedub, R. Korolev, O. Lezik, V. Medvediev, O. Milov, B. Tomashevsky, A. Trystan, O. Chekunova / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2020, v.9, N 4 (106). – Р. 45–63 (Scopus)