Меню

Навчання за спеціальністю 125 Кібербезпека

Згідно з законом України “Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки” одним з пріоритетних напрямів розвитку на період до 2020 р. визначено інформаційні та комунікаційні технології. ІТ-індустрія відіграє значну роль в соціальній та економічній діяльності суспільства, забезпечуючи підтримку розвитку економіки держави та соціальної сфери в умовах зростання кібернападів на системи з критичною кібернетичною інфраструктурою.

Харківський регіон є одним з провідних центрів ІТ-індустрії в Україні, які займаються питаннями розробки програмного забезпечення інформаційної й кібербезпеки. В Харкові налічується понад 100 ІТ-компаній, серед яких є лідери ІТ-галузі в Україні. Незважаючи на наявність в Харкові кількох потужних технічних університетів, попит на фахівців в галузі кібербезпеки суттєво перевищує можливості університетів готувати відповідні кадри. Аналіз даних формування контингенту університету вказує на те, що попит на спеціальність кібербезпеки які пов’язані з захистом безпеки систем з критичною кібернетичною інфраструктурою, з кожним роком зростає.

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня “бакалавр” зі спеціальності 125 “Кібербезпека” галузі знань 12 “Інформаційні технології” у ХНЕУ ім. С. Кузнеця забезпечується наявністю кафедри кібкрбезпеки та інформаційних технологій, яка була заснована у 2018 р. Викладачі кафедри є сертифікованими фахівцями в області архітектури ПК, архітектури ОС, адміністрування серверів та мереж, технологій програмування, кібербезпеки, мають статус інструкторів Мережевої академії Cisco та ін. Керівниками наукових напрямків є професори та доценти кафедри. Наукові дослідження проводяться в рамках держбюджетної та госпдоговірної тематики.

Кафедра кібербезпеки та інформаційних технологій постійно працює у напряму розширення і удосконалення матеріального забезпечення навчального процесу за рахунок модернізації власної матеріальної бази за кошти, отримані від виконання госпдоговірної тематики, відрахувань від наукової діяльності та контрактної підготовки студентів, впровадження новітніх технологій навчання. Матеріально-технічна база кафедри постійно поліпшується.

Виходячи з освітніх потреб Харківського регіону, наявності відповідних ресурсів в ХНЕУ ім. С. Кузнеця: матеріально-технічних, кадрових, інформаційних, перспектив їх розвитку, вважаємо, що університет здатний гарантувати якісну підготовку висококваліфікованих фахівців за спеціальностю 125 “Кібербезпека” галузі знань 12 “Інформаційні технології”, що допоможе забезпечити подальшу ефективну роботу з удосконалення освіти у галузі безпеки інформаційних ресурсів в критичних кібернетичних інфраструктурах, та дозволить задовольнити попит у кваліфікованих кадрах, у першу чергу, у бізнес-середовищі.