Меню

Абітурієнту

Дорожня карта бакалавра

Організація захисту персональних даних; програмування для WEB та мобільних пристроїв; оцінювання ефективності впровадження захисту комп’ютерних систем; аналіз проектів та готових програмних систем; консультаційна робота з питань комп’ютеризації захисту всіх сфер діяльності; безпека в інформаційно-комунікаційних системах; організація та інформаційне забезпечення управлінської діяльності.

Студентам усіх спеціальностей надаються ґрунтовні знання з наступних програмних середовищ та технологій:

C++ Python C# Java JavaScript PHP

Формування компетентностей; тренінги; командна робота в реальних проектах.

«Основи кібербезпеки» проходитиме на відомій платформі Cisco Networking Academy в середовищі Packet Tracer.


«Робототехніка» дозволить оволодіти навичками роботи з відомою програмно-апаратною платформою Arduino та відкриє особливості технологій 3D-друку.

Фахівець з організації захисту інформації; інженер з експлуатації засобів захисту інформації; інспектор з організації захисту секретної інформації; фахівець з режиму секретності; проектувальник систем захисту інформації; прикладний програміст; системний програміст; веб-програміст; проектувальник комп’ютерних мереж; адміністратор баз даних; системний адміністратор; аналітик комп’ютерних систем; аналітик з захисту інформації; менеджер з безпеки підприємства. .

Конкурсні предмети на спеціальність “Кібербезпека”: українська мова та література, математика, іноземна мова або фізика.


Випускники технікумів та коледжів, які отримали кваліфікацію молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра) за спеціальностями, спорідненими для “Кібербезпека”, вступають до університету на навчання за скороченою програмою за результатами співбесіди за фахом.


Більш детальна інформація щодо вступної компанії

Наші студенти переможці і призери Всеукраїнських студентських олімпіад; учасники і переможці конкурсів наукових робіт зі спеціальності “Кібербезпека”; призери Кубків та чемпіонатів з програмування; мають сертифікати провідних ІТ-компаній.

Кіберполігон

Розгортання кіберполігону на базі університету переслідує цілі відпрацювання студентами, дослідниками та спеціалістами тактик відбиття кібератак на об’єкти критичної інфраструктури, а також симуляція кібератак з одночасним відпрацюванням методик кібернападів. Відпрацювання кібердій здійснюється в замкненому віртуальному середовищі, яке не має виходу в Інтернет. Головним елементом кіберполігону є програмне забезпечення та системи віртуалізації  за допомогою яких відбувається моделювання кібератак на комп’ютерні мережі. Це дозволяє зменшити (або зовсім виключити) витрати на придбання ресурсів хмарних обчислень та зайвого залучення пропускної здатності загальних комунікаційних каналів щодо виконання завдань роботи кіберполігону. У свою чергу навчальний кіберполігон дозволить імітувати кібернапади на інфраструктуру серверів, що залучені в обслуговуванні інфраструктури ЗВО для пошуку вразливих місць та налагодження кращої системи захисту своїх ресурсів.

Слід зазначити, що кіберполігон – це сукупність спеціалізованих програмно-апаратних комплексів, що об’єднані провідними й безпровідними комунікаціями, інтегрованими у мережу Інтернет, які застосовуються для здійснення моніторингу, впливу на системи управління об’єктів, що становлять інтерес, а також захисту власних систем управління від аналогічних дій протиборчої сторони.

Тому при підготовці бакалаврів в рамках дисциплін “Інформаційні системи та інтернет технології”, “Комплексний тренінг”, “Безпека в Devops”, а також дисциплін, які пов’язані з вивченням технології блокчейн, децентралізованих систем та смарт контрактів відпрацьовуються механізми протидії сучасним загрозам на основі веб-технологій та веб-застосунків. На другому (магістерському) рівні підготовки здобувачів, ці навички поширюються під час відпрацювання практичних дій за дисциплінами “Веб-безпека”, “Розширена мережева та хмарна безпека”, “Бездротова та мобільна безпека”, “Безпека серверних систем”.

За допомогою компанії Distributed Lab на базі кіберполігону під час майстер-класів та тренінгів відпрацьовуються практичні навички забезпечення основних послуг безпеки в децентралізованих системах на основі технології блокчейн, обговорюються можливі вектори розвитку як сучасних загроз, так і превентивні заходи захисту.

Введення двох сучасних серверів в цьому році дозволить суттєво підвищити рівень практичної складової, поширити спектр завдань, надати можливість проведення наукових досліджень, відпрацюванні комплексних навчань в режимі реального часу.

Сподіваємось, що навчання за освітніми програмами “Кібербезпека” першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти в нашому університеті забезпечить в майбутньому конкурентоздатність та затребуваність на ринку праці.